DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Spotkania społeczności klubowej przy ul. Słowackiego 50A w Dębnie w każdy poniedziałek godz. od 18.00 do 20.00 w razie potrzeby we wszystkie dni tygodnia bez ograniczeń czasowych.

BARKA

DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWA

Wsparcie udzielane przez „Grupy Wsparcia”
Wsparcie udzielane przez doświadczonych członków Stowarzyszenia szczególnie osobom pragnącym uporać się z własnym problemem uzależnienia lub osób najbliższych, pokazujące, że można żyć inaczej i realizować utracone wskutek uzależnienia cele i marzenia.

Zajęcia samopomocowe i profilaktyczne
Zajęcia prowadzone w grupach, pozwalające na zrozumienie problemu uzależnienia i możliwości wyjścia z niego, uczące odpowiedzialności za życie własne i najbliższych, umożliwiające odzyskanie poczucia własnej wartości i stopniowy powrót do pełnego życia w społeczeństwie.

Zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne
Zajęcia prowadzone przez zaproszonych certyfikowanych specjalistów, dające umiejętność budowania prawidłowych relacji z najbliższymi i otoczeniem, możliwość zdobycia nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy i pozwalających na podniesienie sprawności psychicznej i fizycznej.

Warsztaty terapeutyczne
Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego terapeutę mające na celu kreowanie postawy pro aktywnej, poprawę relacji interpersonalnych, budowanie świadomości pozwalającej na powrót do normalnego życia społecznego i rodzinnego oraz zrozumienie problemu uzależnienia i pokazanie jasnych stron życia.

Konsultacje psychologa
Spotkania z certyfikowanym psychologiem klinicznym pozwalające na zwiększenie poczucia własnej wartości, uczenie się wyrażania własnych uczuć, radzenie sobie z samotnością i polepszenie komfortu psychicznego.

Turnusy terapeutyczno – rehabilitacyjne
Dwutygodniowe turnusy terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osób z udziałem certyfikowanego instruktora terapii obejmujące warsztaty terapeutyczne, konsultacje indywidualne oraz spotkania integracyjne.

Praca na rzecz innych
W ramach pracy społecznej współudział przy organizowaniu szkoleń, zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz przy organizowaniu spotkań, wspólnych wyjść i wyjazdów integracyjnych.

Spotkania integracyjne i okolicznościowe
Wspólne spędzanie czasu w miłym i pełnym akceptacji otoczeniu, na śpiewaniu piosenek biesiadnych, świętowaniu rocznic abstynenckich, wspólnym obchodzeniu Świąt i imprez okolicznościowych.

Współzawodnictwo
Rozgrywki szachowe, tenisa stołowego, bridża, zajęcia sportowe w terenie…