„W mocy Ducha Świętego”

tematem rozważań rekolekcji w Rokitnie, w których członkowie naszego klubu brali udział. Słowo Boże głosił Ks. kan. Henryk Grządko – konsultant Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.