O Nas

Klub Abstynenta BARKA

Siedziba Klubu usytuowana jest w samym centrum miasta, gdzie jest dogodny dojazd ze wszystkich stron. Znajduje się przy ul. Słowackiego 50a i posiada pomieszczenia umożliwiające przeprowadzanie warsztatów terapeutycznych, konsultacji, szkoleń oraz świetlicy klubowej w której odbywają się spotkania integracyjne. Wyposażenie klubu jest w dobrym stanie technicznym.

Pod patronatem św.Brata Alberta w Dębnie

Obecnie Stowarzyszenie liczy 30 członków, reprezentujących różne zawody. Wielu z nich może poszczycić się długoletnią abstynencją. W ramach pracy społecznej członkowie dzielą się swoim doświadczeniem, udzielają wsparcia osobom potrzebującym, pełnią dyżury w siedzibie Stowarzyszenia, zaangażowane są również przy organizacji spotkań grupowych oraz przy przygotowaniu posiłków na zajęcia integracyjne.