Serdecznie Zapraszamy!

Grupowa terapia dla uzależnionych odbędzie się dnia 17/03/2018 o godz. 18.00 w Klubie Abstynenta „BARKA”
przy ul. Słowackiego 50a, DĘBNO 74-400

 

Wśród zajęć grupowych, w których będziesz brał/a udział obowiązuje kilka ważnych zasad.
Oto one:

  • obowiązuje punktualność;
  • bezwzględna abstynencja od alkoholu i środków psychoaktywnych;
  • obowiązuje tajemnica grupy;
  • mówimy sobie po imieniu;
  • swoboda wypowiedzi;
  • nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej wobec siebie;